علما و مشاهیر
گذشته معاصر
ادیب میبدی آیت الله شریف نژاد میبدی
ابوطاهر مطهر میبدی آیت الله محمد ابراهیم اعرافی
ابوالفضل رشیدالدین میبدی سید علی اکبر موسوی
خطیب میبدی علیرضا اعرافی
عبدالرشید میبدی رضا فیاضی
موسی میبدی غلامحسین اسلامی
جلال الدین شجاع میبدی حسن هدایی
قاضی میرحسین میبدی حبیب‌الله غفوری
آیت الله ملا ابوطالب شورکی مجتبی اعرافی
علامه سید علی میبدی عبدالحسین حاجی ده‌آبادی
آیت الله سعیدی فیروزآبادی قاسم روانبخش
ابراهیم فیروزآبادی دکتر سید محمود موسوی
آیت الله رشیقی زکریا اخلاقی
میرزا علی میبدی (خاموش) یحیی زارع مهرجردی
آیت الله حایری بارجینی محمد فاکر میبدی
آیت الله العظمی حائری مهرجردی (میبدی) مهدی حائری مهرجردی
بحرالعلومی بفروئی محمود جمالی فیروزآبادی
بیدل میبدی سید عبدالعظیم پویا
آیت الله سید عبدالوهاب موسوی محمد سعید جانب اللهی فیروزآبادی
واعظ مهرجردی محمدعلی امامی بشنیغانی