به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد به نقل از شهریار، در اولین روز حضور مهندس نقیبی زاده شهردار و اعضای شورای شهر میبد در تبریز با دکتر نجفی شهردار این شهر دیدار صمیمی داشتند.

گفتنی است هدف مهندس نقیبی زاده و اعضای شورای شهر میبد از این سفر معرفی زیلو به عنوان یک فرش اسلامی و برند میبد که مورد عنایت مقام معظم رهبری نیز می باشد، بوده و خواستار معرفی این صنعت منحصر به فرد میبد در سال ۲۰۱۸ شدند.

لازم به ذکر است از جمله برنامه های مهندس نقیبی زاده و هیات همراه در این سفر بازدید از پروژه قطارشهری، موزه بزرگ شهرداری، آثار تاریخی و همچنین جلسه با معاونت اقتصاد و سرمایه گذاری شهرداری تبریز جهت آشنایی با برنامه های این شهرداری بوده است.