به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، عملیات عمرانی رفوژ میانی خیابان آیت‌الله اعرافی با تخصیص اعتبار 970 میلیون ریال در دست اقدام می‌باشد.

هزینه پیش‌بینی‌شده جهت اجرای مرحله اول این طرح، در مجموع 970میلیون ریال شامل هزینه جدول‌گذاری با مبلغ 450میلیون ریال و تأمین روشنایی مسیر با اختصاص اعتبار 520میلیون ریال می‌باشد.

این طرح که به منظور بهبود تردد و ساماندهی ترافیک در خیابان آیت‌الله اعرافی با در نظر گرفتن طرح میدان در تقاطع خیابان ولیعصر(عج) شهیدیه و چهار دوربرگردان در محل‌های مناسب در طول مسیر انجام می‌شود دارای مصوبه شورای ترافیک شهرستان بوده و امید است عملیات عمرانی آن تا پایان هفته آینده به اتمام برسد.