به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به مشکلات تردد، کوچه مدرسه مصطفوی به همت پرسنل خدمات شهری آسفالت شد.

با توجه به نزدیک شدن به فصل زمستان، پروژه آسفالت معابر در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است این مسیر در محله کوچک واقع است.