به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به اولویت قرار دادن ساماندهی ورودی ها و حجم ترافیک بلوار یحیی زاده، جدولگذاری این مسیر در دستور کار قرار گرفت.

لازم به ذکر است این پروژه به طول 4750 متر و با هزینه بالغ بر 132میلیون تومان به اتمام رسید.

گفتنی است هدف از اجرای این طرح تسهیل در تردد و عبور و مرور، ساماندهی و زیباسازی فضا شهری می باشد.