به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به فرسوده بودن سنگ جدول خیابان سلمان فارسی، پروژه جدولگذاری این مسیر در دستور کار قرار گرفت.

لازم به ذکر است این پروژه به طول تقریبی 3500 متر طول و با هزینه بالغ بر 180میلیون تومان، توسط سازمان بهسازی، نوسازی شهرداری میبد آغاز گردیده است.

گفتنی است بدلیل کم بودن عرض خیابان و مشکلات ترافیکی، تسریع در اتمام این پروژه جهت رفاه بیشتر حال شهروندان، بصورت شبانه روزی انجام می شود.