به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به نبود تابلوی ورودی کوچه های خیابان باغ شهر، تهیه و نصب این تابلوها در دستور کار قرار گرفت.

لازم به ذکر است با توجه به تفکیک برخی از زمین ها و ایجاد معابر جدید در سطح شهر، بعد از اتمام پروژه ممیزی پلاک‌ها، با تشکیل کارگروهی از ادارات مرتبط در این خصوص، نامگذاری معابر اصلاح و معابری که فاقد تابلوی ورودی هستند نامگذاری خواهند شد.