شیخ حسین ملااحمدی اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی شهر میبد در رای گیری روز شنبه ۶/۷/۹۲ بر انتصاب آقای محمدحسین هدایی به عنوان شهردار میبد رای مثبت دادند.

ملااحمدی گفــت: گزینه های مختلفی جهت تصدی شهرداری میبد مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت آقای محمد حسین هدایی با رای قاطع اعضا به عنوان شهردار آینده میبد انتخاب شد.

وی افزود: پس از رایزنی های لازم با استانداری و مقامات ذیربط جهت ماموریت آقای هدایی و اخذ موافقت وزارت کشور، ایشان در این سمت مشغول به کار می شوند.

گفتنی است محمد حسین هدایی فرزند محمدحسن) امام جمعه موقت میبد) دارای ۱۸سابقه خدمت در دستگاه های دولتی و شاغل در اداره کل امور شوراها و شهرداری های وزارت کشور می باشد. برادر ايشان نيز آقاي محمدرضا هدایی بخشدار بخش بفروئیه از توابع شهرستان ميبد می باشد.