به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به ورود روان آب‌های خیابان امام خمینی(ره) به خیابان شهید‌رجایی و ایجاد مشکل آبگرفتگی در این معبر، روز گذشته به همت همکاران حوزه عمران این شهرداری، مشکل آبگرفتگی خیابان شهید رجایی مرتفع گردید.

علی غفوری مسئول حوزه عمران شهرداری میبد در این خصوص گفت: در راستای تکمیل پروژه آسفالت خیابان امام خمینی(ره) که سال گذشته از میدان جوان تا سه راه سعیدی اجرایی شده بود، آسفالت این محدوده بدلیل مشکل شیب بندی، عملیاتی نشد که روز گذشته با تلاش همکارانم در حوزه عمران با عملیات شن‌ریزی و اصلاح شیب‌ بندی اطراف میدان عدالت به منظور هدایت روان آب های خیابان امام خمینی(ره) به سمت شمال و جلوگیری از ورود آب به خیابان شهید رجایی(بنیاد شهید) صورت گرفت.