به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلوی میبد؛ عملیات ساماندهی پیاده روهای خیابان 22 بهمن میبد به اجرا درآمد.

لازم به ذکر است مساحت تقریبی این پروژه 600 متر می باشد.

اقدامات انجام شده بر روی این پروژه شامل : خاکبرداری، شفته ریزی، شن ریزی و کف فرش می باشد.