به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، طرح تکاپوی شهرداری در مسیر خیابان امام انجام شد.

گفتنی است این عملیات شامل شستشوی سنگ جداول، رنگ آمیزی سنگ جداول، رنگ آمیزی پایه چراغ ها، امحای دیوارنویسی، نقاشی دیواری، رفت و روب باغچه ها و برخورد با سد معبر بود.