به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد مجید بهارستانی با ارائه گزارشی از ایجاد باغ‌راه در ورودی شهر میبد که به متراژ 12 کیلومتر در 2 طرف جاده ایجاد می‌شود، اظهار کرد: با توجه به تاکید آیت الله اعرافی طرح این پروژه توسط شهرداری تهیه و لازم است راهداری، دهیاری‌ها و به ویژه صنعت برای تامین هزینه های طرح پای کار بیایند وهمکاری کنند.
مجید بهارستانی افزود: به مدت یک سال است که دستگاه پیرولیز توسط سرمایه گذار به مبلغ 10 میلیارد تومان برای پروژه بازیافت زباله خریداری و نصب شده و همچنان این پروژه به توجه به تامین نشدن گاز و برق شروع به کار نکرده است .
شهردار میبد همچنین درخواست تامین زمین برای احداث پارک بانوان، میدان میوه و تره بار و پایانه مسافربری و ارائه تسهیلات برای توسعه ناوگان حمل و نقل شهرداری میبد کرد.
در این جلسه مقرر شد تامین برق دستگاه پیرولیز ظرف مدت یک ماه و تامین سوخت گاز در ظرف مدت هشت ماه انجام شود و در ارتباط با مشکلات تامین زمین برای احداث پارک بانوان، میدان میوه و تره بار و پایانه مسافربری از سوی راه و شهرسازی همکاری شود.