به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلوی میبد؛ نشست خبری شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر میبد و رئیس کمیسیون فرهنگی با اصحاب رسانه میبد در محل شورای اسلامی شهر میبد برگزار گردید.

در ابتدای این نشست هر یک از مسئولین به ارائه گزارش عملکرد خود ارائه و در ادامه پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بودند.

در پایان این نشست، از اصحاب رسانه شهرستان میبد با اهدای لوح تبریک و سپاس، قدردانی به عمل آمد.