به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد نشست خانواده و فرزند پروری با حضور سرکار خانم دکتر سیما فردوسی در سالن همایش های بین المللی هتل کریاس پالاس برگذار گردید.

در ابتدای این نشست ، نقوی شهردار میبد اعلام کرد: شهر با حضور شهروندان خود ، عینیت می یابد. قدیمی ترین و مهمترین نهاد اجتماعی خانواده است که فرهنگ ایرانی و اساسی ما همواره باید در حفظ این نهاد کوشا باشد 

فرمودند: بدون شک شهر پایدار ، توسعه پایدار نیاز به خانواده پایدار دارد و این یعنی شهر سالم و خانواده سالم و شهروند سالم در کنار هم معنا پیدا می کنند.

خانواده های امروزی به مثابه جزیره ای هستند و متاسفانه اعضای خانواده کمتر در ارتباطند و فاصله زیادی ایجاد شده است که باید کمک کنیم این فاصله ایجاد شده میان خود والدین و فرزندان با والدین کم شود.

نقوی افزود این نشست ها در پنجشنبه های آخر هرماه تداوم خواهد داشت و از تمامی همشهریان عزیز و فهیم دعوت می کنیم تا در این نشست ها شرکت و بیاموزیم

 در ادامه سرکار خانم دکتر سیما فردوسی با هدف سلسله نشست های خوشبختی آموختنی است در مورد روابط و تاثیرات والدین بر روی فرزندان و کودک پروری به صحبت و پرسش و پاسخ پرداخت.