به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلوی میبد؛ ساماندهی پارگ رهگذر 4 عملیاتی شد.

لازم به ذکر است جدول گذاری این پروژه به طول 750 متر و کف فرش آن به طول 3 هزار متر می باشد.

اقدامات انجام شده در این پروژه شامل: پی کنی، شفته ریزی، جدول گذاری، شن ریزی، و کف فرش می باشد.