به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلوی میبد؛ عملیات ساماندهی باکس های باغچه در میدان نماز به اجرا درآمد.