به گزارش روابط عمومی شهر جهانی زیلوی میبد، زیرسازی کوچه های فرعی خیابان عارف واقع در شهرک امام حسن مجتبی (ع) به مساحت تقریبی 6 هزار متر مربع عملیاتی شد.

لازم به ذکر است تمامی نخاله های ساختمانی در معابر اصلی این شهرک جمع آوری گردید.