به گزارش روابط عمومی شهر جهانی زیلوی میبد؛ زیرسازی بلوار ورودی راه آهن میبد به متراژ تقریبی 3 هزار متر به اجرا درآمد.

گفتنی است این پروژه توسط شهرداری میبد به اتمام رسیده است.