به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به اجرای پروژه جدولگذاری خیابان شهید جعفری نژاد، رنگ آمیزی سنگ جدول این مسیر توسط واحد ترافیک این شهرداری آغاز شد.

لازم به ذکر است این پروژه در راستای کاهش حوادث ترافیکی و روان سازی تردد خودروها و زیباسازی منظر شهری در دستور کار قرار گرفت.