به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به اصلاح مسیر تردد آرامستان ده آباد، رنگ آمیزی سنگ جدول این مسیر توسط واحد ترافیک این شهرداری انجام شد.

گفتنی است هدف ازاجرای این پروژه کاهش حوادث رانندگی، تسهیل در عبور و مرور، ساماندهی و زیباسازی فضای شهری است.

لازم به ذکر است عملیات انجام شده جهت اصلاح مسیر حاشیه آرامستان شامل آزادسازی، زیرسازی، آسفالت، نصب سنگ جدول، احداث میدان و رنگ آمیزی آن بوده که بصورت کامل اجرا شده است.