به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به ضرورت رفع مشکلات شهروندان، مجید بهارستانی شهردار و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر میبد با حضور در مسجد خواجه خضر از نزدیک در جریان مشکلات شهروندان محله خواجه خضر واقع در شهدیه قرار گرفتند.

در این دیدار صمیمی ضمن بیان مشکلاتی همچون تامین روشنایی معابر، پیاده روسازی، ایجاد بوستان محله ای، آزادسازی ورودی کوچه مدرسه نمونه گل محمدی توسط شهروندان، بازدید میدانی توسط مدیران شهری نیز به عمل آمد.

مجید بهارستانی در این دیدار ضمن مطلع شدن از مشکلات موجود، در خصوص رفع مسائل و مشکلات موجود قول مساعد داد و افزود: یکی از اهداف شهرداری و شورای اسلامی شهر میبد، تسریع در رفع مشکلات شهروندان می باشد.