به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، روز گذشته مهندس نقیبی زاده با حضور در شهردار میبد از پرسنل خداحافظی کرد.