به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، روز گذشته باحضوراعضای شورای شهر و مهندس نقیبی زاده در شهرداری میبد حکم سرپرستی شهرداری به مهندس زارعی اعطا گردید.

گفتنی است پس از اعطای حکم، مهندس نقیبی زاده در جمع دوستانه برخی از مسئولین واحدها به روند پیشرفت بعضی از پروژه ها اشاره کرد و در انتها با حضور در واحدهای مختلف شهرداری از پرسنل خداحافظی نمود.