به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، چهارشنبه شب به مناسبت اتمام دوره خدمت حبیب رشیدی و علی اصغر سقاچی از پرسنل آتش نشانی ضیافتی برگزار شد.

گفتنی است در ضیافتی که توسط یکی از پرسنل آتش نشانی به مناسبت اتمام دوره خدمتش برپا شده بود، مهندس نقیبی زاده شهردار میبد، محمود دهقانی مسئول آتش نشانی، بابائیان حراست شهرداری و جمعی از پرسنل آتش نشانی شرکت کردند.

نقیبی زاده از زحمات و خدمات بی دریغ این دو بزرگوار تشکر کرد و لوح تقدیری به رسم یادبود تقدیم شان نمود.

دهقانی نیز از این دو پرسنل نمونه خود قدردانی نمود و بازنشستگی شان را علی رغم سخت شدن کار برای تیم آتش نشانی پذیرفت و با اهدای لوح تقدیر از زحمات شان تشکر کرد.