به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، ظهر روز گذشته 22 شهردار استان خرسان شمالی از میبد بازدید کردند.

زمان ورود این شهرداران همزمان با اذان ظهر بود که با حضور در مسجد امام حسین(ع) بارجین، نماز ظهر و عصر برگزار و سپس این سفر کوتاه با حضور در کهن دژ میبد و دیدن زیبایی های این بنا، ادامه داشت و در نهایت این بازدید، از سرامیک سازی و دیدن مراحل ساخت ظروف سفالی در کارگاه ها به پایان رسید.

گفتنی است بازدید از بناهای تاریخی و برخی از پروژه های شهرداری در برنامه بود که بدلیل کمبود وقت میهمانان، بازدید از آنها میسر نشد.

لازم به ذکر است بدلیل حضور مهندس نقیبی زاده شهردار میبد در ماموریت، استقبال و همراهی این میهمانان توسط سید حسین آتشی ریاست شورای شهر، محسن فلاح معاون فرماندار، نوبخت بابائیان معاون شهردار صورت گرفت.