به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، عملیات عمرانی حصارکشی بخشی از رودخانه فصلی قسمت شمالی بلوار بسیج شامل بوستان مشاهیر به سمت خیابان هفتم تیر (فیروزآباد) اجرا شد.

این طرح به منظور ساماندهی بوستان در دست احداث مشاهیر، حفظ اراضی و جلوگیری از تخلیه نخاله و مشکلات محیط زیست با احداث بیش از 1400 مترمربع حصار آجری و با هزینه 545میلیون ریال توسط سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری انجام شد.