بسمه تعالی

جوابیه روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد در رابطه با انتشار اخبار رفع تصرف اراضی ملی و دولتی واقع در منطقه شهیدیه و انتصاب آن به یکی از اعضای شورای شهر میبد جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند که:
1- اراضی مورد اشاره در گزارش خبری در سنوات گذشته در حدفاصله زمانی چهل ساله از سوی حاکمان شرع جهت امر کشاورزی به زارعین که بیش از چندین نفر می باشند واگذار و بعضاً مجوز بهره برداری از چاه آب از سوی دولت برروی اراضی صادرشده است .
2- تعدادی از زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات مذکور قبل از ورود به محدوده شهر با اعتراض به کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع ،  مالکیت خود را ثبیت و سند مالکیت دریافت نموده اند  .
3- با ورود اراضی ملی واقع در منطقه شهیدیه به محدوده خدماتی و حریم شهر میبد باعث تغییر نمایندگی دولت از اداره کل منابع طبیعی استان یزد به اداره کل راه و شهرسازی استان یزد گردیده و فرجه اعتراض و پیگیری مطالبات زارعین از طریق منابع طبیعی به طریق اولی سلب شده است .

نتیجتاً
اولاً منشاء واگذاری اراضی مورد اشاره درخبر مشروع و از سوی حاکم شرع بوده است و مکاتبات متعددی از سوی مقامات شهرستان و استان و حوزه ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان محترم شورای اسلامی دوره دهم و یازدهم در این رابطه صورت پذیرفته است که متأسفانه تا زمان به ثمر رسیدن مطالبات زارعین ، درخواست اجرای احکام از سوی متولین امر در راه و شهرسازی پیشی گرفته است .
ثانیاً موضوع اختلافی و شخصی فی مابین دولت و مدعیان یا مالکین نساق های زراعی همانند اعتراض به رأی ماده 12 قانون زمین شهری بوده و موضوع اخیرالذکر از دایره شمول زمین خواری یا سوء استفاده از اموال عمومی خارج می باشد و همچنین شرایط اثبات حق و ابطال اسناد مالکیت دولت از طریق محاکم قضایی وجود دارد.