به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به مشکلات مردم درخصوص عبور و مرور در خیابان جمهوری اسلامی (عشرت آباد) بهسازی این مسیر در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است در حال حاضر بسترسازی آن به اتمام رسید و جدولگذاری آن به متراژ1400متر طولی در حال اجراست و 380متر بصورت بلوار و مابقی در راستای حفظ اراضی کشاورزی به صورت خیابان باعرض 12 متر آسفالت خواهد شد.

هدف از اجرای این پروژه اصلاح و تسطیح مسیر دسترسی بوده است.

لازم به ذکر است عملیات مذکور شامل خاکبرداری، شن ریزی، زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری با هزینه تقریبی 550 میلیون تومان می باشد.