به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به کنده شدن تابلوی بلوار شهید جعفری نژاد، این شهرداری موضوع را پیگیری نمود، متاسفانه برخی از شهروندان در زمان ساخت وساز اقدام به کندن تابلوهای ورودی معابر می کنند که با تماس با مالک زمین و اخطار در خصوص عدم تکرار این جریان، تابلو مجدد توسط این شهرداری نصب گردید.

لازم به ذکر است شهروندان در صورت هر گونه ساخت و ساز هیچ حقی، نسبت به جابجا کردن و کندن تابلوهای سطح شهر ندارند و در صورت ایجاد مانع جهت تردد وسایل نقلیه حامل مصالح ساختمانی بایستی با سامانه 137 شهرداری تماس گرفته و به واحد اجرائیات اطلاع دهند که درصورت صحت موضوع، تابلو توسط واحد اجرائیات جابجا و متعاقباً نصب خواهد شد و شهروندان نبایستی بدون اطلاع به شهرداری اقدام به جابجایی و کندن هرگونه تابلویی نمایند.