بسم الله الرحمن الرحیم

ن و القلم وما یسطرون

آغاز مهر، طنین دوباره‌ی زنگ مدرسه و نسیم خوش تعلیم و تربیت، طلوع دوباره صبح دانش و بازگشایی مدرسه‌ها را به همه دانش آموزان، معلمان، اساتید و صاحبان خرد و اندیشه صمیمانه تبریک عرض نموده و برای همگان دستیابی به مدارج عالی علمی و اخلاقی ، توآم با موفقیت، پیروزی و سعادت را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم .

بی‌شک مدرسه دومین خانه و مامن آینده‌سازان و نخستین نهاد اجتماعی برای ورود به دنیای جدیدی است که اکنون باید در آن تمرین خود باوری، علم‌اندوزی و نگاه توسعه‌نگر داشت.

اینجانب ضمن تبریک و تهنیت فرارسیدن فصل مهر و علم اندوزی، نام و یاد و خاطره‌ی شهدای دانش آموز را گرامی  می‌دارم .

 

 

                                                                                                          علیرضا نقوی

                                                                                                          شهردار میبد