به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، باتوجه به مصوبه شورای ترافیک مبنی بر بازگشایی مسیری در رفوژ میانی بلوار مدرس و ابلاغ آن به شهرداری میبد جهت اجرای این طرح، پرسنل خدمات شهری اقدام به ایجاد این بریدگی نمودند.

لازم به ذکر است واحد ترافیک این شهرداری بعد از عملیات عمرانی اقدام به نصب علائم و تابلوهای مربوطه جهت ایمن سازی این محل نموده است که امیدواریم باتوجه به سرعت زیاد وسایط نقلیه در این بلوار شاهد مشکلات و تصادفاتی در آینده نباشیم.