به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، انتخابات نماینده کارگران شهرداری در حضور نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میبد در محل سالن اجتماعات برگزار گردید.

در این انتخابات که به منظور تعیین نماینده کارگران، سه نفر از مجموعه کارگران رسمی شهرداری با هم رقابت داشتند آقای عباس زارع ده‌آبادی با اخذ اکثریت آرا (21 رأی) برای مدت سه سال به عنوان نماینده کارگران شهرداری و آقای محمدعلی صادقی به عنوان نماینده علی‌البدل انتخاب شدند.