اعضای شورای اسلامی شهر میبد، رئیس آموزش و پرورش شهرستان و فلاح مسئول کمیته تسهیلات نوروزی شهرداری میبد، ضمن بازدید از مدارس ویژه طرح اسکان مسافران نوروزی در سطح شهرستان، از نزدیک با وضعیت اسکان مطلع شدند.

در این بازدید، ضمن صحبت با برخی مسافران و بازدید از مدارس شهدای فرهنگی، ولی عصر(عج) و مهر و خرد ایران زمین به بررسی وضعیت و نحوه ارایه خدمات ستاد تسهیلات نوروزی و میزان رضایتمندی مهمانان در بخشهای مختلف پرداختند.

همچنین با حضور در مرکز ستاد اسکان، از آخرین آمار اسکان مسافران در مدارس و نقاط تعیین شده، اطلاع یافتند.