به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، مجید بهارستانی شهردار و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر میبد به همراه مسئولین آموزش و پرورش از بوستان محله ای بیداری اسلامی واقع در مهرجرد بازدید کردند.

بهارستانی در خصوص این بازدید گفت: با توجه به نزدیکی این بوستان به هنرستان دخترانه پروین اعتصامی، هنرآموزان با برخی مشکلات مواجه هستند که با توجه به اهمیت موضوع بازدید و بررسی میدان از این بوستان جهت رفع مشکلات موجود صورت گرفت.

وی افزود: با توجه به درخواست مدیریت هنرستان دخترانه پروین اعتصامی مبنی بر محصور کردن این بوستان و تبدیل شدن آن به بوستان بانوان، این موضوع طی لایحه ای در صحن شورا بررسی و پس از تصویب اعضای شورای اسلامی شهر میبد، عملیات عمرانی جهت دیوارکشی و تجهیز آن برای استفاده بانوان در دستور کار قرار خواهد گرفت.