به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی فرمانداری میبد به منظور بررسی وضعیت رعایت تکریم ارباب رجوع و عفاف و حجاب و عملكرد در حوزه حقوق شهروندي از شهرداری میبد بازدید نمودند.

در این بازدید، معاون و کارشناسان فرمانداری شهرستان میبد حضور داشتند.