به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با حضور مسئولین شهرستان میبد، اولین جشنواره ثبت شولی محلی در صحن کاروان سرای شاه عباسی میبد برگزار گردید.

پس از حضور افتخار آمیز شهروندان میبدی در راهپیمایی 22 بهمن ماه، جشن سی و ششمین سال پیروزی انقلاب اسلامی با پذیرای آش شولی عصر دیروز در کاروانسرای شاه عباسی تکمیل شد.

این جشنواره به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر میبد و با حضور فلاح فرماندار، هدایی شهردار، آتشی رییس شواری اسلامی شهر میبد و تعداد زیادی از شهروندان اولین مراسم ثبت آش میبدی ها یا همان "شولی"  در محل کاروان سرای شاه عباسی برگزار شد.