به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد ساعت كاری رانندگان خطوط واحد در نیمه دوم سال اعلام شد.

   بنابر گزارش سازمان حمل و نقل همگانی شهر میبد ساعت كاری رانندگان خط واحد از تاریخ 4/7/1392 تا اطلاع ثانوی در دوشیفت كاری از ساعت 6 صبح لغایت 13 و از ساعت 13 لغایت 20:30 شب می‌باشد.

   همچنین رانندگان موظف هستند فرم مشخصات راننده و منشور اخلاقی سازمان را در داخل سرویس در جلوی دید عموم قرار بدهند.

   شهروندان محترم می‌توانند در صورت داشتن هرگونه شكایت،‌انتقاد یا پیشنهاد در طول شبانه‌روز با شماره 7756999 واحد بازرسی و نظارت سازمان حمل و نقل همگانی شهر میبد تماس بگیرند.