به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با مذاکرات و تعاملات انجام شده با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در راستای نوسازی ناوگان موتوری این شهرداری با پرداخت مبلغ 95 میلیون تومان یک دستگاه لودر ZL50GN به ماشین آلات این شهرداری اضافه گردید.

گفتنی است قیمت تقریبی آن حدود 300 میلیون تومان می باشد که مابقی هزینه آن توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پرداخت گردیده است.