به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به اجرای عملیات جدولگذاری رفوژ میانی خیابان شهید فروزان واقع در شهرک شهدا، اصلاح هندسی تقاطع خیابان ها شهید دهقانی و شهید فروزان در دستور کار قرار گرفت.
گفتنی است اجرای پروژه جدولگذاری رفوژ میانی خیابان شهید فروزان با هدف کاهش حوادث رانندگی در این مسیر اجرایی شد.