به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به بروز حوادث رانندگی، جدولگذاری و اصلاح طرح هندسی ورودی خیابان شهید مسعود دهقانی واقع در بلوار بسیج در دستور کار قرار گرفت.