به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، مسابقات شمشیرزنی ویژه المپیاد ورزشی محلات میبد، با حضور دختران و پسران ورزشکار میبد در مسابقات شمشیرزنی اسلحه اپه و فلوره برگزار و در پایان مسابقات اسامی سه نفر از برگزیده های رقابت‌های اسحله اپه و فلوره اعلام شد.
ستاره زارعشاهی، رقیه کارگر و فاطمه زارعشاهی در رشته اسلحه اپه به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.
زینب زارعی، مرضيه زارعی و زهرا زارعشاهی به ترتیب حائز مقامهای اول تا سوم مسابقات اسلحه فلوره شدند.
مسابقات شمشیر زنی بین پسران ورزشکار نیز برگزار شد که در پایان رقابتهای اسلحه اپه ابوالفضل برزگر، حسین زارعشاهی و محمد امین زارع به ترتیب اول تا سوم شدند.
به گفته نایب رییس هیات ورزش شمشیر زنی میبد این رشته ورزشی در سال ۹۵ با حضور چند نفر در دختران فعال شد و با استعدادیابی انجام شده در محلات میبد هم اکنون در دو رشته اپه و فلوره ۱۵ نفر دختر و هشت نفر از پسران فعال هستند.