به منظور رفاه حال شهروندان و گردشگرانی که شهر میبد را برای سفر خود انتخاب کرده اند، عملیات تکمیلی نمازخانه  پارک بهاران در دستور کار قرار گرفت.