به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به بروز مشکل آبگرفتگی پل معلم، عملیات لوله گذاری این مسیر به منظور هدایت آبهای سطحی و روان آبها به سمت جوهای حاشیه بلوار انجام شد.
مجید بهارستانی شهردار میبد خاطرنشان کرد: آبگرفتگی معابر یکی از مهم‌ترین مشکلات برخی از خیابان‌ها در هنگام بارش باران است که هدایت آب‌های سطحی و روان آبها در راستای جلوگیری از آب گرفتگی معابر بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: محدوده پل زیرگذر معلم، یکی از مسیرهایست که در هنگام بارش باران دچار آب گرفتگی می‌شود و مشکلات زیادی برای شهروندان رخ می دهد که به منظور رفع مشکل آب گرفتگی و هدایت بهینه آب های سطحی، عملیات ایجاد کانال به طول60 متر و لوله گذاری به طول 45متر در راستگرد بلوار بسیج در تقاطع پل معلم در دستور کار قرار گرفت.
شهردار میبد اظهار کرد: هدف از انجام این عملیات، هدایت آبهای سطحی در زمان بارندگی، تسهیل و تسریع در تردد و ایمنی شهروندان در این محدوده می باشد که امیدواریم بتوانیم رضایتمندی شهروندان را فراهم کنیم.