به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلوی میبد؛ علمیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان جنب ورزشگاه هدف شهرک شهدا به اجرا درآمد.

گفتنی است هدف از احداث این خیابان، تسهیل در عبور و مرور شهروندان می باشد.