به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، مجید بهارستانی شهردار میبد با بیان اینکه عملیات عمرانی باعث توسعه و آبادانی شهرها است، از رفوژ و جدول گذاری خیابان شهید ذوالفقاری میبد خبر داد.
وی افزود: جدول گذاری با متراژ 110 متر و با هزینه 187 میلیون تومان در این خیابان انجام شده است.
بهارستانی وجود جدول های خیابان را برای پیاده راه ها و حتی ایجاد جوی های جمع آوری آب های سطحی حائز اهمیت دانست.
شهردار میبد عنوان کرد: زیرسازی و عملیات عمرانی خیابانهای اصلی و فرعی شهرها به عنوان یکی از معیارهای اثرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان و از مسائل دخیل بر رضایتمندی عملکرد شهرداری ها محسوب می شود که با ارتقا و ساماندهی در این زمینه می توان در راستای تحقق حقوق شهروندی و پاسخ به مطالبات اصلی شهروندان گام برداشت.