به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری میبد، مجید بهارستانی با بیان اینکه احداث جداول در معابر سطح شهر به عنوان مراحل اولیه ساماندهی صورت می پذیرد، اظهار داشت: روند اجرایی عملیات ساماندهی و بهبود وضعیت معابر سطح شهر با اجرای اقدامات جدولگذاری و با هدف ساماندهی معابر سطح شهر و همچنین زیباسازی فضاهای شهری و مناسب‌ ‌سازی پیاده‌روها و جداول حاشیه خیابان‌های سطح شهر همسو با نیاز شهر و شهروندان در سطح معابر شهر ادامه خواهد یافت.
 وی گفت: از جمله معابری که پروژه بهسازی آن در دستور کار قرار گرفته است خیابان امام خمینی (ره) حدفاصل میدان جوان تا میدان ولی عصر(عج) می باشد که می توان به ایجاد پارکینگ‌های جزیره‌ای، جدولگذاری حاشیه خیابان، ایجاد رفوژ میانی، نصب و اجرای پایه های روشنایی اشاره کرد.