به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد درخصوص بازسازی معابر تاریخی عنوان کرد: بهسازی و مرمت معابر محلات تاریخی، کالبد شهر را کارآمدتر و زندگی در آن به نحو بهتری استمرار پیدا می‌کند.
وی افزود: بافت‌های قدیمی دارای میراث‌های فرهنگی ارزشمند، دربرگیرنده آثار بجای مانده از گذشته و پیشینیان است و جایگزین پذیری ندارد.
این مسوول بیان کرد: تقریبا 30درصد از بافت شهری را بافت تاریخی تشکیل می‌دهد، با توجه به این موضوع ضرورت بهسازی و مرمت معابر بافت تاریخی محلات محمودآباد، شهیدیه، ده آباد، مهرجرد، فیروزآباد و معابر پشت کهن دژ نارین قلعه شامل عملیات کفسازی، جداره‌سازی، دیوارچینی، شیب‌بندی کوچه‌ها، آواربرداری و تخلیه نخاله‌های ساختمانی در دستور کار قرار گرفت.