به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلوی میبد؛ عملیات آزادسازی بلوار نبی اکرم عملیاتی شد.

این پروژه شامل آزادسازی، خاکبرداری، زیرسازی، جدول گذاری وآسفالت می باشد.

هدف از این آزادسازی، سهولت در امر عبور و مرور و تردد شهروندان می باشد.