به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به شروع فصل گرما و مساعد شدن شرایط برای تکثیر و ازدیاد کنه و سایر حشرات موذی، طرح سمپاشی محوطه و تاسیسات کشتارگاه دام میبد با هماهنگی شهرداری میبد، توسط شبکه بهداشت و درمان با همکاری پرسنل کشتارگاه شهرستان انجام شد.

 هدف از عملیات سمپاشی و ضدعفونی کشتارگاه، نگهداری از سرمایه دامی استان، جلوگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام به ویژه تب خونریزی دهنده کریمه کنگو است.

رییس اداره دامپزشکی میبد بر لزوم پرهیز از کشتار دام خارج از کشتارگاه تاکید کرد و افزود: همچنین از قطعه قطعه کردن، بسته‌بندی و مصرف گوشت تازه در صورتی که قصد نگهداری و مصرف لاشه تازه را دارید، خودداری شود و ابتدا آن را با دستکش به چند قطعه برای نگهداری در یخچال تقسیم و پس از نگهداری گوشت به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال آن را قطعه قطعه و مصرف کنید، یا بسته‌بندی و در فریزر نگهداری شود.

وی دقت در محافظت از گزش کنه و خودداری از جدا کردن آنها با دست یا له کردن کنه‌ها توسط دامداران یا شهروندانی که با دام سرو کار دارند را ضروری دانست و گفت: همچنین شهروندانی که به مناطق مجاور دامداری می‌روند از جمله افرادی که در مناطق مسکونی بوم‌گردی روستاها سکونت می‌کنند، مراقبت لازم را انجام دهند .