به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به اصلاح مسیر تردد در حاشیه پارک غدیر، اجرای رینگ حلقوی در این محدوده توسط پرسنل خدمات شهری در دستور کار قرار گرفت.

لازم به ذکر است با ایجاد رینگ حلقوی  پارک غدیر، 30 هکتار به مساحت این پارک افزوده شده و در مجموع مساحت آن 75 هکتار می باشد و در حال حاضر زیرسازی این مسیر انجام شده و شهروندان می توانند از آن استفاده نمایند و آسفالت آن نیز به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

گفتنی است هدف از اجرای این طرح، دسترسی بهتر مسافرین به محدوده پارک از مسیر کمربندی و حذف خطرات احتمالی برای شهروندان بوده است.